Σχέδιο δημιουργίας δύο καταδυτικών πάρκων στο νομό Ηρακλείου

UNDERWATER-PARKS

Μετά από αρκετές δεκαετίες, ο νομός Ηρακλείου βρίσκεται πιο κοντά στο στόχο για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, ο οποίος θα δώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν και στην τοπική οικονομία. Προτάσεις για το πρωτοποριακό αυτό πρότζεκτ κατατέθηκαν στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020» (LEADER) το οποίο χρηματοδοτεί την εναλλακτική αυτή μορφή τουρισμού, επενδύσεις στο θαλάσσιο τουρισμό, την ανάπτυξη τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών.

etravelnews.grThere are no comments

Add yours

Facebook