Χριστουγέννα 2021 – Πώς θα λειτουργήσουν πολυκαταστήματα και εμπορικά

ÅÏÑÔÁÓÔÉÊÏ ÙÑÁÑÉÏ -ÁÍÏÉÊÔÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÓÇÌÅÑÁ ÔÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ // ÊÉÍÇÓÇ ÓÔÏ ÓÕÍÔÁÃÌÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÅÑÌÏÕ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Οι ανακοινώσεις του ΣΕΛΠΕ και του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτή η αγοράThere are no comments

Add yours

Facebook