Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή την Τρίτη με 36 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 7 αποχές. Τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ της διαβίωσης των ζώων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων δεν εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη, υστερεί σε σχέση με τις επιστημονικές εξελίξεις και θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα καλής διαβίωσης και μόνο για ορισμένα είδη.

Το ψήφισμα ζητά να υπάρχουν αποδείξεις των κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων εντός της ΕΕ. Η «καλή διαβίωση» θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και σε εξειδικευμένη προσέγγιση ανά είδος.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάσσεται η ανάγκη για παροχή στους αγρότες επαρκούς χρόνου, υποστήριξης, αλλά και χρηματοδότησης, ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε καλύτερη διαβίωση των ζώων. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτών της ΕΕ στην παγκόσμια αγροτική αγορά, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών με τίτλο «End the Cage Age» (=Τελειώστε τα κλουβιά) και προτρέπουν να απαγορευθεί η διαβίωση σε κλουβιά για τις ωοπαραγωγικές όρνιθες.

Το ψήφισμα σχετικά με τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων πρέπει τώρα να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα που ενδεχομένως θα γίνει κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου.

πηγή-lifo