Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 6,9% στη ζώνη του ευρώ και 6,3% στην Ε.Ε. στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat.

Παρατηρήθηκαν μειώσεις του ελλείμματος σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά το έλλειμμα παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Ο λόγος του ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε κυρίως λόγω του υψηλότερου ΑΕΠ, ενώ τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα αυξήθηκαν σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα συνολικά έσοδα και οι συνολικές δαπάνες συνέχισαν να επηρεάζονται από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα περισσότερα κράτη μέλη συνέχισαν να καταγράφουν δημόσιο έλλειμμα.

Εποχιακά διορθωμένα κρατικά έσοδα και δαπάνες για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα συνολικά δημόσια έσοδα στην ευρωζώνη ανήλθαν στο 46,2% του ΑΕΠ, καταγράφοντας μείωση σε σύγκριση με το 46,7% του πρώτου τριμήνου του 2021. Τα συνολικά έσοδα στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά περίπου 17 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι συνολικές κρατικές δαπάνες στην ευρωζώνη ανήλθαν στο 53,1% του ΑΕΠ, όταν στο προηγούμενο τρίμηνο ήταν 53,8%. Οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 15 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Στην ΕΕ, τα συνολικά κρατικά έσοδα ήταν 46,0% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με το 46,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι συνολικές κρατικές δαπάνες στην ΕΕ ήταν 52,3% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μείωση έναντι 52,9% του ΑΕΠ το προηγούμενο τρίμηνο.

πηγή-ot.gr