Αυξήθηκαν κατά 1,1% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον μήνα Αύγουστο 2021 τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές του Ιουλίου 2021, σύμφωνα με την Eurostat. Τον Ιούλιο 2021, οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 2,5% σε ευρωζώνη και ΕΕ.

Συγκρίνοντας τον Αύγουστο 2021 με τον Αύγουστο 2020, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 13,4% στην ευρωζώνη και 13,5% στην ΕΕ.

Οι βασικοί βιομηχανικοί κλάδοι

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην ευρωζώνη τον Αύγουστο 2021, σε σχέση με τον Ιούλιο 2021, αυξήθηκαν κατά 2% στον ενεργειακό τομέα, 1,4% στα ενδιάμεσα αγαθά, 0,5% για κεφαλαιουχικά αγαθά, 0,3% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,2% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Μηνιαίες μεταβολές

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2,1% στον τομέα της ενέργειας, 1,4% στα ενδιάμεσα αγαθά, 0,5% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,3% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές συνολικά στη βιομηχανία χωρίς τον κλάδο  ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,8%.

Οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+4,2%), τη Δανία (+3,1%) και τη Λετονία (+2,6%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν μόνο στην Ιρλανδία (-4,1%) και τη Μάλτα (-0,1%).

Ετήσιες μεταβολές

Οι τιμές παραγωγού στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, αυξήθηκαν κατά 32,0% στον ενεργειακό τομέα, 14,2% στα ενδιάμεσα αγαθά, 3,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά, 3,0% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 2,8% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,4%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 31,2% στον τομέα της ενέργειας, 14,7% στα ενδιάμεσα αγαθά, 3,5% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 3,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και 3,0% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη βιομηχανία εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,8%.

Οι τιμές βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, με τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις να καταγράφονται στο Ιρλανδία (+54,8%), Βέλγιο (+23,9%) και Δανία (+23,8%).

ot.gr