Πιο ακριβή από σήμερα η εισαγωγή μικροδεμάτων από χώρες εκτός ΕΕ

9

Θα επιβάλλεται ΦΠΑ σε εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ

Φόροι και στα μικροδέματα έως 22 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ θα επιβάλλονται από σήμερα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Οι νέες οδηγίες της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ σε σχέση με τις ηλεκτρονικό εμπόριο και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εντάσσονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο πέρασε από τη Βουλή.

Από σήμερα, όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά, και που μέχρι τώρα απαλλάσσονταν του ΦΠΑ, πλέον θα υπόκεινται στον φόρο αυτό. Οι καταναλωτές, λοιπόν, επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού.

Η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα έως 22 ευρώ είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής από τον πωλητή αλλά έχει να κάνει με τον χρόνο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο ακριβή από σήμερα η εισαγωγή μικροδεμάτων – Tι λέει το νομοσχέδιο
1. Καθιερώνεται νέο, για όλη την Ε.Ε., κατώφλι 10.000 ευρώ, κάτω από το οποίο θα φορολογούνται, κατά γενικό κανόνα, στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή:

Οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, καθώς και οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (TBE), και
Οι πωλήσεις από απόσταση εντός της Ε.Ε., θα φορολογούνται, κατά γενικό κανόνα, στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή.

2. Θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών προς τελικούς καταναλωτές να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε., στο οποίο αποδίδουν και τον φόρο με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα κράτη μέλη κατανάλωσης για:

Όλες τις «διασυνοριακές» υπηρεσίες,
Τις εντός Ε.Ε. πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και
Ορισμένες εγχώριες πωλήσεις αγαθών.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS) της ΑΑΔΕ.

3. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν online ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS) της ΑΑΔΕ.

 

 

4. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, από σήμερα 1.7.2021 επιβάλλεται ΦΠΑ στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως της αξίας τους. Ως εκ τούτου, καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για μικροδέματα αξίας μέχρι 22 ευρώ που ίσχυε μέχρι και 30.6.2021.

5. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και οι επιχειρήσεις με ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιτρέπεται να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε., στο οποίο αποδίδουν τον ΦΠΑ που αφορά στα άλλα κράτη-μέλη για πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες αξίας μέχρι 150 ευρώ, και για προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης. Επισημαίνεται ότι ο αναλογών ΦΠΑ προσδιορίζεται με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα κράτη-μέλη κατανάλωσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS) της ΑΑΔΕ.

6. Παρέχονται ειδικές ρυθμίσεις καταβολής του ΦΠΑ εισαγωγής ηλεκτρονικού εμπορίου για όσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS), σύμφωνα με τις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται την 16η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της εισαγωγής, χωρίς άδεια και σύσταση εγγύησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της πλατφόρμας Icisnet της ΑΑΔΕ.

Πηγή: athensvoice.grThere are no comments

Add yours

Facebook