• Επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις 83 κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία και καθορίστηκαν από την υπουργική απόφαση.
  • Μισθώσεις κύριας κατοικίας, όταν ενοικιαστής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις συγκεκριμένες πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του.
  • Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
  • Μισθώσεις κατοικίας σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% είναι:

  • Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
  • Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

Ο ιδιοκτήτης που συμφωνεί με τον ενοικιαστή στη μείωση του ενοικίου έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου, η οποία συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ. Για παράδειγμα, σε κατάστημα εστίασης με μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ, ιδιοκτήτες και ενοικιαστής συμφωνούν στη μείωση του ενοικίου 30%. Ετσι για τον μήνα Οκτώβριο το μίσθωμα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ. Για να ισχύσει η μείωση θα πρέπει ο μισθωτής να καταβάλει το νέο μειωμένο μίσθωμα των 700 ευρώ στον εκμισθωτή. Αν δεν το καταβάλει είναι απαιτητό το αρχικό μίσθωμα των 1.000 ευρώ και η συμφωνία μείωσης του ενοικίου δεν ισχύει. Η απώλεια εισοδήματος για τον εκμισθωτή είναι 300 ευρώ, αλλά το κράτος του καλύπτει μέρος της ζημιάς μέσω έκπτωσης φόρου που ανέρχεται στο 12% του αρχικού μισθώματος των 1.000 ευρώ, δηλαδή 120 ευρώ.

Η προαιρετική μείωση του ενοικίου ισχύει έως και τον Δεκέμβριο, αλλά κάθε μήνα θα ανακοινώνονται οι ΚΑΔ τους οποίους αφορά.